Segregacja. Lubię to! – warsztaty edukacyjne w białostockich przedszkolach

Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” zrealizowało projekt edukacyjny pn.: „Segregacja. Lubię to!”, którego celem było wsparcie edukacji ekologicznej na obszarze Białegostoku poprzez propagację segregacji odpadów oraz ich recykling. Głównymi adresatami projektu były dzieci z 10 wybranych przedszkoli białostockich (grupy 5-6-latków). Edukacja odpadowa prowadzona w tak młodym wieku uświadomi uczniom rangę problemu, jakim są odpady komunalne w skali domu, miejscowości, województwa i kraju oraz ukształtuje nowy zgodny z duchem zrównoważonego rozwoju zespół postaw dotyczących racjonalnego gospodarowania odpadami.

Działania objęte projektem:

Aktywne warsztaty edukacyjne

Narzędziem realizacji projektu były aktywne warsztaty edukacyjne w formie gier i zabaw z wykorzystaniem odpadów (wykaz w załączeniu). Podczas warsztatów uczestnicy otrzymali ekologiczne długopisy papierowe oraz kredki z logo. W terminie późniejszym każde przedszkole otrzymało pakiet plakatów promujących program, a także kosze do segregacji odpadów (3 szt./przedszkole) – wewnętrzne, plastikowe, o poj. do 50 litrów wraz z naklejkami informującymi o programie edukacyjnym oraz planszę edukacyjną (1 szt./przedszkole), które mają na celu upowszechniać postawy przyjazne środowisku.

Konkurs plastyczny na plakat promujący program

Kolejnym działaniem projektu był konkurs plastyczny na plakat promujący ideę segregacji odpadów pod hasłem: „Segregacja. Lubię to!”. Konkurs skierowany był do wszystkich białostockich przedszkoli. Zwycięski plakat (format B1) został wydrukowany w ilości 500 szt. i jest kolportowany do białostockich przedszkoli. Ma to na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz popularyzację działań związanych z segregacją odpadów oraz inicjację i zachęcenie do powstawania podobnych programów edukacyjnych. W przyszłości Towarzystwo chce kontynuować i rozszerzyć program w innych przedszkolach i szkołach z terenu Białegostoku.

Kosze na odpady i plansze edukacyjne
Każde przedszkole w ramach projektu otrzymało 3 kosze do segregacji odpadów – wewnętrzne, plastikowe, o poj. do 50 litrów wraz z naklejkami informującymi o programie edukacyjnym oraz 1 planszę edukacyjną jak segregować odpady, które mają na celu upowszechniać postawy przyjazne środowisku.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku www.bialystok.pl