Kajakowa Akademia Przyrodnika

Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” zakończyło realizację projektu edukacyjnego pn.: „Kajakowa Akademia Przyrodnika” (KAP) współfinansowanego przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”. Był to cykl trzech dwudniowych warsztatów terenowych odbywających się w formie spływu kajakowego po rzecze Sokołdzie i Supraśli, na odcinku od miejscowości Straż do Supraśla, położonym na obszarze przyrodniczo cennym Puszczy Knyszyńskiej. Uczestniczyło w nim  ok. 60 osób.

Celem KAP było zdobycie praktycznej wiedzy nt. zagadnień związanych z ochroną przyrody, a także poznanie warsztatu pracy przyrodnika z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu. Zajęcia były wyjątkowo atrakcyjne dla uczestników ze względu na terenowy charakter warsztatów. Dzięki temu w sposób empiryczny a nie „książkowy” przyswoili wiedzę z omawianych dziedzin tj. ochrony przyrody, hydrologii i gleboznawstwa.

Dzięki udziale w warsztatach wzrośnie nie tylko świadomość ekologiczna wśród uczestników, ale też zainteresowanie zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego. Dodatkowo w uczestnikach warsztatów wykształcą się pozytywne postawy sprzyjające zachowywaniu zasobów przyrody.

Liczymy, że przyniesie to permanentny efekt ekologiczny a Kajakowa Akademia Przyrodnika stanie się cyklicznym narzędziem edukacyjnym w drodze do zrównoważonego rozwoju na obszarach przyrodniczo cennych. Do zobaczenia za rok!

Projekt współfinansowany przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”.