Skład Zarządu IV kadencji (2017-2020):

dr inż. Andrzej Kamocki – Prezes Zarządu

mgr inż. Tomasz Hryciuk – Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Grzegorz Olszewski – Wiceprezes Zarządu