Szlak rowerowy Ziemi Łosickiej

Szlak Rowerowy Ziemi Łosickiej to nowy szlak turystyczny o długości 112 km biegnący przez wszystkie gminy powiatu łosickiego. Jego celem jest promocja rowerowej turystyki kwalifikowanej w regionie nadbużańskim. Walory turystyczne powiatu sprzyjają rozwojowi tego typu turystyki. Charakterystyczna
i unikalna w skali kraju nadbużańska przyroda, którego kluczowymi elementami są bogate w faunę i florę obszary chronione oraz jedna z najpiękniejszych nizinnych rzek Polski – Bug, przyciąga turystów swoim pięknem o każdej porze roku.

Atrakcję turystyczną stanowią również zabytki architektury, miejsca pamięci, posiadające swoje własne charakterystyczne oblicze. Podlaskie pejzaże to także ukryte w zieleni starych parków, dwory i pałace, które obecnie odzyskują dawną świetność. Ich niezaprzeczalny urok tkwi w harmonijnym wpisaniu się
w otaczający krajobraz. To także stare wiatraki „koźlaki” oraz przydrożne krzyże
i kapliczki, które przy zachodzie słońce skłaniają do refleksji nad ludzką egzystencją.

Teren powiatu łosickiego ze względu na piękny, zróżnicowany, nadbużański krajobraz jest idealnym miejscem rekreacji i aktywnego wypoczynku dla osób pragnących bliskiego kontaktu z przyrodą, kulturą i historią regionu.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego