Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” dzięki dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowało … więcej

Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat rozpoczęło realizację zadania pod nazwą „Bazy danych przestrzennych obszaru Natura 2000 Ostoja … więcej

Towarzystwo Ochrony Siedlisk “ProHabitat” dzięki dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowało … więcej

Towarzystwo Ochrony Siedlisk “ProHabitat” dzięki dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowało … więcej

TOS ,,ProHabitat’’ we współpracy z RDOŚ Białystok oraz Nadleśnictwem Krynki od 2011 roku dokarmia żubry w … więcej

Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” w okresie od 2009-2010 realizowało projekt pn. „Odtworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla … więcej

Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” w okresie 2009-2010 realizowało projekt pn. „Odtworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla zachowania … więcej

Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” w okresie 2009-2010 realizowało projekt pn. „Odtworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla zachowania … więcej

Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” w okresie od 1.III.2009 r. do 31.VIII.2009 r. realizowało projekt pn. „Ochrona … więcej

Towarzystwo Ochrony Siedlisk “ProHabitat” dzięki dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowało … więcej