Rajd rowerowy “Szlakiem nadbużańskich grodzisk” / 10-11 lipca 2010 r.

W dniach 10-11 lipca 2010 r. odbył się Rajd rowerowy „Szlakiem nadbużańskich grodzisk” organizowany przez Towarzystwa Ochrony Siedlisk „ProHabitat”. Głównym celem przedsięwzięcia jest inicjację nowej, w zamierzeniu pomysłodawców cyklicznej imprezy turystycznej, która ma za zadanie promować walory krajobrazoweNadbużańskiego Podlasia i promocję „Szlaku nadbużańskich grodzisk”, który został wytyczony i oznakowany przez Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” w 2009 r. dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Ten nowy szlak turystyczny popularyzuje walory kulturowe i krajobrazowe Nadbużańskiego Podlasia, gdzie zagęszczenie najstarszych antropogenicznych form terenu, jakimi są grodziska, kurhany i cmentarzyska kurhanowe, jest imponujące na tym obszarze i wyjątkowe w skali województwa podlaskiego.

Forma wycieczki rowerowej podczas, której pokonano dystans ponad 80 km sprzyjała propagowaniu wiedzy o wartościach przyrodniczych województwa podlaskiego w tym przypadku Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, obszarów Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu oraz Ostoja Nadbużańska. Połączenie podróżowania na rowerze po Nadbużańskim Podlasiu z możliwością rozwijania swoich pasji przyczyni się do propagacji zdrowego i aktywnego wypoczynku w rejonie o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Zachęcamy wszystkich do podróżowania „Szlakiem nadbużańskich grodzisk” i obejrzenia tego zapomnianego dziedzictwa, jakim są grodziska, a w połączeniu z malowniczym otoczeniem, czystym środowiskiem, bogaty krajobraz kulturowy i historyczny przeniesie Was w odlegle czasy do miejsc nie odkrytych…
Za rok zapraszamy na II Rajd rowerowy „Szlakiem nadbużańskich grodzisk”.

Projekt współfinansowany przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”.