Pomniki. Monumenty przeszłości – fotoprzewodnik po białostockich pomnikach

Towarzystwo Ochrony Siedlisk “ProHabitat” dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Białegostoku opracowało fotoprzewodnik po białostockich pomnikach. Czarno-biały album prezentuje 44 białostockie pomniki i jest on początkiem cyklu: Kultura, Sztuka, Dziedzictwo. Głównym celem projektu była promocja i zwiększenie znaczenia pomników jako elementu krajobrazu kulturowego i historycznego Białegostoku poprzez wydanie albumu – fotoprzewodnika, w którym zostały umieszczone fotografie pomników występujących w Białymstoku.

Opracowanie niniejszego przewodnika fotograficznego, poświęconego białostockim pomnikom, ma skłonić do refleksji nad obecnym znaczeniem wydarzeń, czynów bądź osób, które są godne pamięci współczesnych i potomnych. Monumenty przeszłości znajdujące się obok nas powinny przypominać nam o wydarzeniach i ludziach zapisanych na kartach historii.

Pomniki. Czym są pomniki dla nas, mieszkańców Białegostoku? Dlaczego i z jakiej okazji znalazły się na placach, na skwerach i w parkach naszego miasta? Czy zastanawialiśmy się nad tym kiedykolwiek? Otóż pomniki stawiane w reprezentacyjnych miejscach stolicy Podlasia, uczęszczanych zarówno przez mieszkańców, jak i osoby odwiedzające Białystok, tuż po odsłonięciu stają się elementem jego architektonicznego pejzażu.

Nieliczne pomniki zaczynają być dostrzegane w trakcie uroczystości odbywających się z okazji wydarzeń, które upamiętniają, inne stają się jedynie punktem orientacyjnym, dzięki któremu łatwo można umówić się na spotkanie w konkretnym miejscu. Pozostałe natomiast odchodzą w zapomnienie w zgiełku dnia codziennego. Być może taka jest już ich rola…