www.GRODZISKA.com

Projekt pn. www.GRODZISKA.com, który był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego zakładał stworzenie strony internetowej o grodziskach występujących w Dolinie Bugu. Za główny cel realizacji zadania przyjęto popularyzację i promocję najpiękniejszych zakątków Doliny Bugu, a głównie jej wartości kulturowych, zainteresowanie miłośników turystyki problemami archeologii i geomorfologii oraz ukazanie piękna przyrody Doliny Bugu.
Liczba i zagęszczenie najstarszych form w regionie nadbużańskim jest imponująca i wyjątkowa w skali kraju.Zabytki archeologiczne, w tym przypadku omawiane grodziska są integralną częścią krajobrazu z jego składnikami wodnymi, szatą roślinną oraz rzeźbą terenu.
Na niniejszej stronie opisano 18 grodzisk, które są wpisane do rejestru zabytków archeologicznych m.in. w miejscowościach: Barchów, Czołomyje, Dzięcioły, Grodzisk, Gródek, Huszlew, Klimy, Krzymosze,  Ostromęczyn, Podnieśno, Walim, Wyłazy, Klukowicze, Niemirów, Mielnik, Rogawka, Drohiczyn oraz Bużyski. Ponadto na stronie znaleźć można  barwne fotografie oraz informacje nt. zabytków archeologicznych, warunków przyrodniczych, które miały istotny wpływ na rozmieszenie grodzisk oraz jak należy je chronić.
Zachęcamy Państwa do obejrzenia tego zapomnianego dziedzictwa, jakim są grodziska, a w połączeniu z malowniczym otoczeniem, czystym środowiskiem, bogaty krajobraz kulturowy i historyczny przeniesie Was w odlegle czasy do miejsc nie odkrytych…
Zakochaj się w Dolinie Bugu i z nami odkrywaj na nowo najpiękniejsze zakątki tej wciąż tajemniczej krainy!