Bliska Natura

Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” informuje, iż w ramach kwalifikacji na warsztaty terenowe BLISKA NATURA – z zakresu czynnej ochrony przyrody zostały wybrane następujące grupy z gimnazjów:

– powiat łosicki: Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Łosicach
– powiat sokołowski: Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Sterdyni
– powiat węgrowski: Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem

Warsztatach terenowe odbędą się w październiku 2016 r. w terminach uzgodnionych indywidualnie
z opiekunami grup.

W ramach warsztatów zostaną zaprezentowane potrzeby ochronne i metody ochrony w rezerwatach przyrody
i obszarach Natura 2000. Zostaną zaprezentowane siedliska i gatunki występujące w danych rezerwatach. Zajęcia będą wyjątkowo atrakcyjne dla uczestników ze względu na swoją formę tj. terenowy charakter warsztatów. Dzięki temu w sposób empiryczny, a nie „książkowy”, na podstawie własnych obserwacji i wskazówek prowadzących będą mogli poznać wiele ciekawych zagadnień z omawianych dziedzin.

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.