Monitoring sieweczki obrożnej i sieweczki rzecznej na obszarach Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu

Towarzystwo Ochrony Siedlisk “ProHabitat” dzięki dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowało projekt pn. Monitoring sieweczki obrożnej i sieweczki rzecznej na obszarach Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu”.

Realizacja zadania przyczyniła się do wytypowania miejsc gdzie należy podjąć działania ochronne w celu utrzymania siedlisk i gatunków. Towarzystwo  planuje dalsze pozyskiwanie środków na realizację działań czynnej ochrony
w kolejnych latach (budowę sztucznych platform dla rybitw, redukcja drapieżników).

Projekt pn. „Monitoring sieweczki obrożnej i sieweczki rzecznej na obszarach Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21.800,00 zł.