Tablice Natura 2000 Ostoja Nadbużańska – woj. mazowieckie

Towarzystwo Ochrony Siedlisk “ProHabitat” dzięki dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowało projekt pn. „Rozwój infrastruktury terenowej poprzez opracowanie
i wykonanie tablic informacyjnych o obszarze Natura 2000 PLH140011 Ostoja Nadbużańska”.

W ramach tego zadania została opracowana graficznie tablica informacyjna, na której znajduje się opis obszaru, zdjęcia przedmiotów ochrony oraz mapa. Tablice w ilości 5 sztuk zostały ustawione w miejscach najbardziej uczęszczanych przez turystów w Dolinie Bugu.

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury terenowej poprzez opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych o obszarze Natura 2000 PLH140011 Ostoja Nadbużańska” został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.500,00 zł”.