Tablice edukacyjne w rezerwatach przyrody Kózki oraz Wydma Mołożewska

Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” dzięki dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowało projekt pn. „Rozwój infrastruktury terenowej poprzez zakup tablic edukacyjnych w rezerwatach przyrody Kózki oraz Wydma Mołożewska”.

W ramach realizacji zadania powstały 2 tablice edukacyjne o rezerwatach przyrody Kózki, Wydma Mołożewska, które zostały rozmieszczone w miejscach najczęściej uczęszczanych przez dzieci, młodzież oraz turystów. Jednym ze sposobów edukacyjnych oraz ochronnych jest informowanie o walorach obszarów chronionych, jego przedmiotach ochrony oraz zakazach występujących na jego terenie. Przede wszystkim powstałe tablice mają za zadanie edukować i utrwalać te walory obszaru, które są ważne z punktu widzenia przedmiotów ochrony, a są to: siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt.

Projekt pn. Rozwój infrastruktury terenowej poprzez zakup tablic edukacyjnych w rezerwatach przyrody Kózki oraz Wydma Mołożewskazostał dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 4.000,00 zł.