Szkolna ścieżka przyrodnicza

Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie szkolnej ścieżki przyrodniczej w ramach projektu edukacyjnego pn. ”Szkolna ścieżka przyrodnicza”.

Konkurs, który skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów z obszaru województwa podlaskiego, będzie dotyczyć opracowania szkolnej ścieżki przyrodniczej jako skutecznego narzędzia edukacji, ochrony i zachowania lokalnych wartości przyrodniczych.

Szkoły biorące udział w konkursie opracują ścieżkę w i oparciu o zasoby przyrodnicze swojej okolicy. Ścieżka składać się będzie z 7 tablic w tym 1 tablicy informacyjnej (tytuł projektu, zespół opracowujący ścieżkę, przesłanie ścieżki itp.) oraz 6 tablic merytorycznych.

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 04.10.2013 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu i wybór zwycięskiej szkolnej ścieżki przyrodniczej, która zostanie zrealizowana na terenie szkoły, nastąpi w październiku 2013 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.