Bogactwo przyrodnicze rezerwatu Stawy Siedleckie

Towarzystwo Ochrony Siedlisk “ProHabitat” dzięki dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowało projekt pn. Bogactwo przyrodnicze rezerwatu przyrody Stawy Siedleckie – wydawnictwo albumowe, monografia przyrodnicza”.

Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej oraz wzbogaci wiedzę przyrodniczą odbiorców.  Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z bogactwa przyrodniczego stawów, ich wyjątkowości nie tylko w skali kraju ale i całej Europy, nie bez powodu rezerwat Stawy Siedleckie został włączony do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Projekt pn. Bogactwo przyrodnicze rezerwatu przyrody Stawy Siedleckie – wydawnictwo albumowe, monografia przyrodniczazostała dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.000,00 zł.